BCS czarne logo
Szukaj

Hanna i Jacek Żuławscy. Kolory życia

155,00 

Katalog kolekcji

Producentka katalogu i wystawy: Marta Kardas

Właściciel kolekcji: NCP.Art

Redakcja: Marta Kardas, Inga Kopciewicz

Współpraca: Natalia Pichłacz

Projekt graficzny: Asia Bagnucka, Aleksandra Przybysz

wstęp: Marta Kardas

Wprowadzenie: Inga Kopciewicz

Fotografie: Zofia Seyda, Tomasz Pogoń

Fotografie archiwalne dzięki uprzejmości Archiwum Fotografii Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Wydawca: Fundacja Take Care

Miejsce i rok wydania: Bydgoszcz 2024

Druk i oprawa: Pergama

Format: 23,5 x 21,5 cm

Oprawa: twarda

Liczba stron: 307

ISBN: 978-83-954192-6-3

Katalog wszystkich dzieł Hanny i Jacka Żuławskich wchodzących w skład bydgoskiej kolekcji, z barwnymi reprodukcjami nadającymi wydawnictwu charakter albumowy.

Publikację wydano przy okazji wystawy w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy (20.02-29.03.2024)

Ekspozycja oparta była o kolekcję prywatną z Bydgoszczy, powstałą poprzez pozyskanie spuścizny znajdującej się w zbiorach rodzinnych spadkobierców Żuławskich. Obszerny zespół dzieł obejmujący zróżnicowane dziedziny oraz szerokie ramy chronologiczne ich powstania (niemal 350 obiektów – obrazy olejne, akwarele/gwasze/tempery, rysunki, grafiki, rzeźba ceramiczna z lat 30.–80. XX w.) pozwalają na reprezentatywne przedstawienie dorobku artystów oraz prześledzenie założeń formalnych, treściowych i stylistycznych w ich twórczości.

Konwencja budowy obrazów oraz ich tony barwne wyraźnie wpisują malarstwo Żuławskich w tzw. szkołę sopocką z jej charakterystycznym koloryzmem, spajającym różnorodną tematykę. Zarówno portrety, jak i martwe natury, sceny rodzajowe (często groteskowe sytuacje opisujące rzeczywistość powojenną), pejzaże, a nawet kompozycje abstrakcyjne, utrzymane są w duchu postimpresjonizmu. To wynik doświadczenia wyniesionego z nauk w pracowniach paryskich, zwłaszcza Józefa Pankiewicza. Z kolei kadrowanie i budowanie planów obrazów wskazują wyraźnie na inspirację myślą Józefa Czapskiego. Charakterystyczny dla obojga artystów jest zwrot ku klasycyzmowi – czerpanie z tradycji starożytności poprzez sięganie po motywy z mitologii greckiej.

Ceramiczne rzeźby Hanny Żuławskiej są przykładem nowatorskiego podejścia do materii – ich masa kształtowana jest z zachowaniem walorów malarskich, wyrażającym się m.in. w wielokrotnym powlekaniu i nawarstwianiu szkliwa oraz starannym doborze kolorystyki. Rozwiązania formalne jej wyrobów wykazują inspiracje twórczością Pabla Picassa.

Zaprezentowanie na wystawie licznych szkiców malarskich i rysunkowych, wcześniej nie prezentowanych szerokiej publiczności, wzbogaci wiedzę o warsztacie artystów i koncepcji tworzenia przez nich dzieła. Odnajdziemy wśród nich m.in. projekty mozaik i tapiserii. Nieznane dotąd grafiki z wczesnego okresu twórczości, w różnych odmianach warsztatowych, uzupełnią szerokie spektrum działalności artystycznej Żuławskich.

 

Podobne produkty

Zapytaj o produkt