BCS czarne logo
Szukaj

Fantasmagorie

Zdzisław Beksiński i Damian Leszczyński

Czas trwania: 11.11.2017 - 17.01.2018
Rodzaj wydarzenia:

Obrazy Zdzisława Beksińskiego i rysunki Damiana Leszczyńskiego będzie można obejrzeć od 11 listopada 2017 roku w Bydgoskim Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego przy ulicy Jagiellońskiej 47 (budynek przy Focus Mall).

Większość prac pokazywanych na wystawie pochodzi z kolekcji prywatnych, część z nich będzie prezentowana szerszej publiczności po raz pierwszy.

Beksińskiego i Leszczyńskiego łączy w sztuce odwołanie się do swobodnej gry wyobraźni i użycie tradycyjnego warsztatu artystycznego. Zarówno prezentowane obrazy, jak i rysunki ukazują rzeczywistość odmienną od tej, którą znamy z codziennego życia, fantasmagorie odwołujące się do snów, wizji i marzeń, przeniknięte oniryczną atmosferą grozy, tajemniczości i nostalgii. „Pragnę malować tak, jakbym fotografował marzenia i sny. Jest to więc z pozoru realna rzeczywistość, która jednak zawiera ogromną ilość fantastycznych szczegółów – tak o swojej twórczości mówił Beksiński i deklaracja ta pasuje jako motto do prac obydwu twórców.

Oprócz tradycyjnych prac malarskich i rysunkowych na wystawie znajdzie się też wirtualna prezentacja „De profundis pozwalająca wniknąć w świat stworzony w oparciu o niezwykłą wyobraźnię Beksińskiego.

Wydarzenie odbywa się w ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Autorów Sztuki Filmowej Camerimage.

[ENG]

An exhibition of works by Zdzisław Beksinski and Damian Leszczyński.

Paintings by Zdzisław Beksiński and drawings by Damian Leszczyński will be displayed from November 11, 2017 at the Stanisław Horno-Popławski Bydgoszcz Art Centre located at 47 Jagiellońska Street (the building near Focus Mall).

Most of the works on show come from private collections, and some of these will be presented to the wider public for the first time. Beksiński and Leszczyński are artistically linked by their appeals to the imagination and their use of traditional art techniques.

Both images and drawings present a reality that is different from the one we know from everyday life; phantasmagories relating to dreams, visions, and fantasies, permeated by an oneiric atmosphere of terror, mystery and nostalgia. „I want to paint as if I photographing dreams. This is a seemingly real reality, however, which contains an enormous amount of fantastic details”. This is how Beksiński spoke about his work, and it’s an appropriate motto for the work of both creators.

Aside from traditional paintings and drawings, the exhibition will also feature a virtual reality presentation titled „De profundis”, which allows the viewer to delve into the world created by Beksiński’s extraordinary imagination.

The event is run in conjution with the 25th International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage.