BCS czarne logo
Szukaj

I po co ta prowokacja? Kontrowersje w sztuce współczesnej

Natalia Pichłacz

Czas trwania: 25.04.2019
Rodzaj wydarzenia: wykład

Nienormatywne ciało, cierpienie i śmierć to źródła największych kontrowersji w sztuce na przestrzeni dziejów. Przesuwają się jedynie granice naszej tolerancji – kiedyś oburzenie budziły brudne stopy świętego Michała na obrazie Caravaggia, teraz szokuje fotografia nagiego, chorego ciała Katarzyny Kozyry podczas chemioterapii. Niezmiennie drażliwym tematem jest śmierć – czy to w przypadku obozu zagłady z klocków LEGO (Libera), czy piramidy z wypchanych zwierząt (Kozyra).
Na kolejnym spotkaniu porozmawiamy o tym jakie tematy budzą kontrowersje, dlaczego tak się dzieje, i co nam daje konfrontacja ze sztuką, która jest dla nas niewygodna.

Prowadzenie: Natalia Pichłacz (ur.1986) – historyczka sztuki (UAM w Poznaniu), autorka tekstów o sztuce współczesnej, pracowniczka Bydgoskiego Centrum Sztuki.