BCS czarne logo
Szukaj

Matt is the new shine

Oskar Zięta

Czas trwania: 15.12.2022 - 14.02.2023
Rodzaj wydarzenia:

Oskar Zięta
MATT IS THE NEW SHINE
Znakiem rozpoznawczym Oskara Zięty są napompowane obiekty i spektakularne rzeźby wykonane w technologii FiDU ze stali nierdzewnej wypolerowanej na lustrzany efekt. Tym razem jednak artysta zaprasza nas w przewrotną podróż po minimalizmie skupionym na formie i kolorze.
Drastyczna redukcja blasku na rzecz matowego wykończenia oraz epatowanie bielą – sumą wszystkich kolorów – to swoisty manifest podkreślający siłę wyrazu minimalistycznych form i przestrzeni. Obiekty skupiają uwagę na kompozycji, fakturze i detalu. Kiedy nie wiemy, co jest do końca wklęsłe, a co wypukłe, zaburza się nasza percepcja, uruchamia wyobraźnia i emocje.
Eksplorowanie barw to kontynuacja poszukiwań kolorystycznych dla dobrze znanych obiektów designerskich Zieta Studio, zapoczątkowanych na wystawie Warsaw Home w 2018 r. Matowa powierzchnia tworzy dla nich nową estetykę i sposoby wykorzystania w przestrzeni.
Jako pierwsza na artystyczny warsztat została wzięta biel, barwa o wielu znaczeniach i symbolach. Pokój, czystość, pustka, tabula rasa, stan idealnej równowagi to konteksty, do których się odwołuje. Biel pozwala oczyścić umysł od przytłaczających bodźców; w zależności od światła jest ciepła lub zimna. Biel, podobnie jak twórczość Oskara Zięty, jest sensoryczna i powściągliwa, pełna znaczeń, a zarazem neutralna.

OSKAR ZIĘTA to architekt, artysta i projektant procesów. Stworzył ponad 200 oryginalnych form użytkowych, w których wypracował własny rozpoznawalny styl. Autor rzeźb, które manifestują jego pełne pasji eksperymentalne podejście do projektowania. Głównym paradygmatem jego twórczości jest eksplorowanie formalnych i technicznych właściwości metalu przekształcanego przy wykorzystaniu autorskiej technologii FiDU.
Działalność projektowa i artystyczna Oskara Zięty była wielokrotnie nagradzana najważniejszymi wyróżnieniami, m.in. Designpreis Award, Red Dot oraz Audi Mentor Preis, Must Have, a także nominacją do Schweizer Design Preis. W 2019 roku jego NAWA zdobyła nominację do prestiżowej europejskiej nagrody Miesa van der Rohe. Ponadto Oskar Zięta ma na swoim koncie współpracę z takimi markami jak Audi, Architonic, Rado i Pirelli. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu muzeach na świecie, m.in. w kolekcjach Museum für Gestaltung w Zurychu, Pinakotece w Monachium, Muzeum Jerke oraz Centrum Pompidou w Paryżu.

ENG
Oskar Zięta
MATT IS THE NEW SHINE
Inflated objects and spectacular sculptures made of stainless steel in FiDU technology and polished to a high gloss are Oskar Zięta’s trademarks. However this time the artist invites us on a perverse journey through minimalism focused on form and color thanks to his exhibition entitled „Matt is the new shine”.
A drastic reduction of glow in favor of a matte finish combined with dazzling white – the sum of all colors – constitutes a one-of-a-kind manifesto emphasizing the expressive power of minimalist forms and spaces. Objects surrounded by the ubiquitous white emphasize shapes, halftones and nuances. They focus on form and detail. When we do not know what is completely concave or convex, our perception is disturbed, while our imagination and emotions are triggered.

OSKAR ZIĘTA is an architect and a designer of processes, an artist merging in his projects the advanced technologies with forms that cross the limits of geometry and play with the senses. The iconic representative of his style is the PLOPP stool (2008), as well as the architectonic sculptures in the public space: WIR (2017) in Warsaw, and NAWA, a sculptural pavilion on Daliowa Island in Wrocław (2017).
Oskar Zięta’s design and artistic activity has been repeatedly awarded the most important awards, among others the Designpreis Award, Red Dot and Audi Mentor Preis, Must Have, as well as a nomination for the Schweizer Design Preis. In 2019, his NAWA was nominated for the prestigious European Mies van der Rohe award. Moreover, Oskar Zięta has collaborated with brands such as Audi, Architonic, Rado and Pirelli. His works are in several dozen museums around the world, including the collections of the Museum für Gestaltung in Zurich, the Pinakothek in Munich, the Jerke Museum and the Pompidou Center in Paris.