BCS czarne logo
Szukaj

open call do „Biuletynu Rzeźby” 2/2020

Czas trwania: do 30.04.2020
Rodzaj wydarzenia: open call

Ogłaszamy nasz pierwszy open call do drugiego numeru Biuletynu Rzeźby”‼️

 Zapraszamy do współpracy wszystkie wielbicielki i wielbicieli sztuki, a w szczególności współczesnej rzeźby i instalacji artystycznej.

Czekamy na Wasze propozycje tekstów do działów:

 Wokół rzeźby

 Nowe technologie 

 Z notatnika kolekcjonera

Sztuka młodych

Rozmowy o rzeźbie

Na Wasze teksty (i wszelkie pytania) czekamy do 30 kwietnia pod adresem: bcs@horno.pl.

Prosimy o artykuły o maksymalnej objętości 10 000 znaków (ze spacjami) oraz o dołączenie krótkiego biogramu (maks. 5–6 zdań) i oświadczenia o treści:

„Oświadczam, iż jestem autorką/autorem artykułu o tytule „…” ,oraz że artykuł ten jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich, nie był wcześniej publikowany i nie został przesłany redakcji innego czasopisma. W momencie jego publikacji autorskie prawa majątkowe przekazuję Fundacji Take Care. Ponadto oświadczam, że wszelkie materiały graficzne załączone do ww. artykułu wolne są od praw osób trzecich i mogą zostać użyte przy publikacji artykułu bez naruszenia praw osób trzecich. Oświadczam, że w razie naruszenia praw osób trzecich czy to w odniesieniu do artykułu, czy do materiałów graficznych ponoszę pełną odpowiedzialność za te naruszenia.”

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przyjętych do publikacji tekstach. Autorzy tekstów wybranych do numeru otrzymają honorarium w wysokości 180 złotych brutto.