BCS czarne logo
Szukaj

Poruszenia: spotkania sztuki i psychoanalizy

Czas trwania: 04.07.2020
Rodzaj wydarzenia: Poruszenia

wokół wystawy Postacademism

Pragniemy Państwa zaprosić na Poruszenia, czyli trzecie już spotkanie sztuki i psychoanalizy. Spotkanie pozwoli nam na podzielenie się z innymi odbiorem, rozumieniem i skojarzeniami wokół dzieł na wystawie Postacademism Anny Niestatek i Macieja Zakrzewskiego. Myślimy o „Spotkaniach…” jak o możliwości pobycia razem we wspólnej przestrzeni między dziełem a nieświadomością każdego z nas.
Tym razem spotkamy się w przestrzeni galerii. Wystawa Postacademism wymaga bezpośredniego odbioru, instalacje dźwiękowe i przestrzenne trzeba poczuć, usłyszeć, dotknąć, doświadczyć. Uczestnicy spotkania proszeni będą o zakrycie ust i nosa (maseczki, chusty, przyłbice) oraz włożenie rękawiczek ochronnych.
W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo, ograniczyliśmy liczbę uczestników spotkania do 14 osób, prosimy o zapisy pod adresem bcs@horno.pl
//

Jesteśmy przekonane, że przez całe życie zwracamy się ku innym. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w twórczości artystycznej. Uważamy, że w sztuce są pokazywane i twórczo przekształcane procesy, które zachodzą w każdym z nas – dzięki temu wszyscy możemy być odbiorcami.
Spotkanie odbiorcy ze sztuką jest zawsze spotkaniem nieświadomości dzieła artystycznego z naszą nieświadomością. W takiej przestrzeni może wyłonić się znaczenie, którego wcześniej nie było – PORUSZENIE.
Chcemy z Państwem porozmawiać o sztuce jako okazji do lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata. Zapraszamy.

//
ELŻBIETA MARCHLEWICZ jest psychoterapeutką psychoanalityczną, członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wcześniej szkoliła się i pracowała w nurcie psychoterapii integratywnej. Interesuje się wczesną relacją matki z dzieckiem i wpływem przekazu transgeneracyjnego oraz jego przejawami w pracy psychoterapeutycznej. Pracuje z osobami dorosłymi i parami.
MARIA SZUSTER jest psychoterapeutką psychoanalityczną i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i parami. Interesuje się możliwościami badania nieświadomości oraz zjawiskami z pogranicza psychoanalizy i codziennego funkcjonowania.