BCS czarne logo
Szukaj

Pożar w szpitalu psychiatrycznym

Dorota Nieznalska

Czas trwania: 19.10.2017
Rodzaj wydarzenia: Festiwal

Fonomo Music & Film Festival 2017

19.10.2017 CZWARTEK / THURSDAY

Dorota Nieznalska (PL)

Akcja in situ: Pożar w szpitalu psychiatrycznym / Action In Situ: Fire at the Psychiatric Ward

Godz. 19:00 / Time: 7:00 a.m.

Miejsce / Place: Bydgoskie Centrum Sztuki, ul. Jagiellońska 47 (budynek przy Focus Mall)

Akcja pt. Pożar w szpitalu psychiatrycznym, zaplanowana została do specjalnie wybranego miejsca w przestrzeni Bydgoszczy. W założeniu odnosić się będzie bezpośrednio do historycznego wydarzenia z roku 1981 – wybuchu pożaru w szpitalu psychiatrycznym w Górnej Grupie. Odwołanie do historii, to próba upamiętnienia, przywrócenia pamięci tamtych wydarzeń i nieszczęśliwych okoliczności, a dodatkowo społeczno-polityczny komunikat i głos obywatelski wobec zastanej rzeczywistości.

Dorota Nieznalska – artystka, absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Realizuje prace z zakresu rzeźby, instalacji, fotografii, wideo. W swoich wczesnych pracach wykorzystywała między innymi symbole religijne. Problem silnej tradycji katolickiej panującej w Polsce łączyła z męską dominacją w społeczeństwie. Poruszała także tematy tożsamości, seksualności oraz stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. Obecnie interesują ją zagadnienia relacji społecznych i politycznych w kontekście przemocy. Realizuje projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci/zapomnienia oraz historii.

ENG

The action, titled Fire at the Psychiatric Ward, was planned for a specifically chosen area of the city of Bydgoszcz. Its intention is to relate directly to the historical events of 1981 – the outbreak of fire at the psychiatric ward in the town of Górna Grupa. A reference to the story from 1981 is, on the one hand, an attempt to commemorate and restore the memory of those events and their unfortunate circumstances, at the same time forming a socio-political message and a citizen’s outcry against everyday reality.

Dorota Nieznalska – artist, graduate of the Sculpture Faculty of the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Creates sculptures, installations, photographs, and videos. Her early work made use e.g. of religious symbols. She combined the question of the powerful Catholic tradition in Poland with male domination in society. Furthermore, she addressed the subject of identity, sexuality and stereotypical roles of women and men. At present she is intrigued by social and political relations in the context of violence. Her research projects concern memory places, traces of memory/forgetting and history.

Organizator:

Fundacja Nowa Sztuka Wet Music

ul. Gdańska 30/13

85-006 Bydgoszcz