BCS czarne logo
Szukaj

Rzeźba

Aleksander Dętkoś

Czas trwania: 15.09.2017 - 06.10.2017
Rodzaj wydarzenia:

ALEKSANDER DĘTKOŚ (ur. 1939 r. w Gorlicach)

W 1960 roku ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. W latach 1960-1966 studiował na Wydziale Rzeźby i Ceramiki w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W tym samym czasie ukończył także studium pedagogiczne. W latach 1966-1969 pracował jako plastyk-pedagog w szkolnictwie specjalnym na Wybrzeżu. Jego nazwisko znajduje się w angielskiej edycji biografii artystów współczesnych, wydanej w Lozannie „Kto jest kim”. Od 1999 roku należy do Accademia Internazionale – Greci Marino (Włochy), z tytułem korespondencyjnego członka Akademii Sztuki. Zajmuje się rzeźbą. Od lat 70. mieszka w Bydgoszczy.

„Aleksander Dętkoś jest niewątpliwie jednym z najbardziej oryginalnych artystów współczesnych, jednak i kategorię oryginalności, i współczesności pojmować tu należy przede wszystkim jako twórczy dialog z przeszłością, zdolność asymilacji i interpretacji najróżniejszych wątków europejskiej tradycji, troskę o utrwalenie koncepcji sztuki jako przestrzeni umożliwiającej nieskrępowaną kreację wartości estetycznych i humanistycznych. To współistnienie z duchem przeszłości widać w wyborze tworzywa, ale potwierdza je również repertuar idei czy swego rodzaju stanowisko filozoficzne zajmowane przez artystę.

Dętkoś wybrał brąz przede wszystkim ze względu na jego estetyczne walory, szczególny, naturalny czy organiczny urok, zdolność łatwego modelunku i możność łączenia go z innymi materiałami. Brąz umożliwia również uwzględnienie roli światła, które wzbogaca formę, akcentuje załamania i wypukłości, sugeruje temperaturę, koncentruje energię i emanuje złocistym lśnieniem dopełniającym gamę wizualnych efektów. To właśnie w formach z brązu najpełniej wyraziła się twórcza osobowość artysty i to właśnie brąz stał się najbardziej dogodnym, poręcznym i treściwym tworzywem tego niezwykłego artystycznego przekazu (…) „

(autor tekstu – Piotr Siemaszko)