BCS czarne logo
Szukaj

VII Poruszenia: spotkania szruki i psychoanalizy

Czas trwania: 05.02.2022
Rodzaj wydarzenia: Poruszenia

wokół wystawy Joanny Babuli

Tym razem inspiracją do rozmowy będzie wystawa Joanny Babuli „Urywki”, której prace zaciekawiają formą, materiałem i obrazem oraz wywołują pogłębioną refleksję.

Słowo od prowadzących:

Chciałybyśmy porozmawiać o tym jakie znaczenie dla psychiki ma myślenie i sztuka, kiedy znajdujemy się w trudnej i przytłaczającej rzeczywistości, nie tylko w czasie pandemii, o utraconych pewnikach jakie sobie zbudowaliśmy. Myślimy, że „Urywki” w intrygujący sposób wprowadzają nas w złożoność odbioru świata i nas samych oraz sprawiają, że rzeczywistość chociaż bardzo trudna staje się bardziej znośna.

Myślimy o „Spotkaniach…” jak o możliwości pobycia razem we wspólnej przestrzeni między dziełem a nieświadomością każdego z nas. Spotkanie odbiorcy ze sztuką jest zawsze spotkaniem nieświadomości dzieła artystycznego z naszą nieświadomością. W takiej przestrzeni może wyłonić się znaczenie, którego wcześniej nie było- PORUSZENIE

Chcemy z Państwem porozmawiać o sztuce jako okazji do lepszego zrozumienia siebie i otaczającego świata.

 Prowadzące 

Elżbieta Marchlewicz jest psychoterapeutką psychoanalityczną, członkinią zwyczajną Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Wcześniej szkoliła się i pracowała w nurcie psychoterapii integratywnej. Interesuje się wczesną relacją matki z dzieckiem i wpływem przekazu transgenejacyjnego oraz jego przejawami w pracy psychoterapeutycznej. Pracuje z osobami dorosłymi i parami.

Maria Szuster jest psychoterapeutką psychoanalityczną i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz kandydatką Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i parami. Interesuje się możliwościami badania nieświadomości oraz zjawiskami z pogranicza psychoanalizy i codziennego funkcjonowania.

Zapraszamy serdecznie!