BCS czarne logo
Szukaj

Wobec świata wartości

Zygmunt Piekacz

Czas trwania: 17.11.2022 - 9.12.2022
Rodzaj wydarzenia:

Zygmunt Piekacz (ur. w 1936 w Zawichoście, zm. 10.12.2015 w Zakopanem) ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem w 1957 roku, będąc uczniem wybitnego artysty i pedagoga – Antoniego Kenara. Po ukończeniu studiów na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie został nauczycielem rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, gdzie pracował nieprzerwanie przez 36 lat. Zygmunt Piekacz stał się współtwórcą i kontynuatorem tradycji „szkoły Kenara”, która wydała kilka pokoleń nierzadko wybitnych artystów.

Wystawa w Bydgoskim Centrum Sztuki stanowi prezentację rzeźby w drewnie, którą cechuje syntetyczna forma, ekspresja i uniwersalna symbolika. To, w połączeniu ze zrozumieniem materii drewna i biegłością warsztatową, składa się na niepowtarzalny i charakterystyczny styl. Inspiracją dla artysty było życie codzienne, sprawy społeczne i polityczne, przyroda, poezja. Przekrojowe spojrzenie na twórczość Zygmunta Piekacza stwarza okazję wejścia do świata wartości bliskich artyście i nam wszystkim.