BCS czarne logo
Szukaj

Zbieżność przeciwieństw

Jan Kośmieja

Czas trwania: 20.10.2017 - 09.11.2017
Rodzaj wydarzenia:

„Dominującym doznaniem, jakie wytwarza się podczas obcowania z eksponowanymi obrazami Jana Kośmieji, jest poczucie ponadzmysłowości powołujących je do istnienia artystycznych wizji oraz przekonanie, że stanowią one ilustrację stanu umysłu twórcy. Prace utrzymane są w duchu estetyczno-emocjonalnym, dla którego tonacja barwna jest wartością nadrzędną w stosunku do pozostałych elementów formy plastycznej. Obrazy Kośmieji wydają się próbować ewokowania tych stanów emocjonalnych, które wywołane zostały kontemplacją ambiwalentnych zasad bytu: istnienia i nicości, rozpadu i powstania, aktywności i bezwładu.”

Kazimierz M.Łyszcz

Czas trwania wystawy: 20.10.2017 – 11.11.2017