BCS czarne logo
Szukaj

Mariusz Hermanowicz

Czas trwania 14.09.2024-12.10.2024

Wszystkie ślady
14.09-13.10.2024

wernisaż 14 września, godz. 19.00 (wstęp wolny)
Wystawa w ramach 10. Vintage Photo Festival
Współpraca: Fundacja Archeologia Fotografii
Zespół kuratorski: Mikołaj Chmieliński, dr Weronika Kobylińska, Alicja Lesiów

Wystawa prezentuje unikatowe materiały z archiwum Mariusza Hermanowicza z lat 70., 80. i 90. XX wieku, będącym pod opieką Fundacji Archeologia Fotografii. Ekspozycja łączy fotografie autora i niepublikowane dotąd zeszyty, mailarty, utwory poetyckie i maszynopisy, wydobywając związek między słowem a obrazem w jego twórczości. Prezentacja oddaje dialog między światem wizualnym a rzeczywistością literacką, ukazując ich wzajemną synergię. Wystawa odsłania mniej oczywiste oblicze autora, ukazując materiały noszące ślady jego odręcznych skreśleń, poszukiwania idealnej formuły tekstowej oraz figlarne rysunki znajdujące się na marginesie części prac.

[ENG]

The exhibition presents unique materials from the archive of Mariusz Hermanowicz from the 1970s, 80s, and 90s, under the care of the Archaeology of Photography Foundation. The exposition combines the author’s photographs with previously unpublished notebooks, mail art, poetic works, and manuscripts, highlighting the connection between word and image in his work. The presentation reflects the dialogue between the visual world and literary reality, showcasing their mutual synergy. The exhibition reveals a less obvious side of the author, displaying materials bearing traces of his handwritten corrections, the search for the ideal textual formula, and playful drawings found in the margins of some works.

fot.: Mariusz Hermanowicz, z serii Trudno jest jednak zatrzeć wszystkie ślady, 1984 © Miłosz Hermanowicz i FAF, Mariusz Hermanowicz, z serii Nie mieszka pod podanym adresem, 1989 © Miłosz Hermanowicz i FAF