BCS czarne logo
Szukaj

Sylwia Jakubowska-Szycik

Czas trwania 1.08.2024 - 5.09.2024

Korzenie sięgają głębiej

wernisaż 1 sierpnia godz. 18.00, wstęp wolny

1.08-5.09.2024

Korzenie drzewa sięgają o wiele głębiej niż jego korona, przeplatają się z innymi, tworząc niewyobrażalnie skuteczną sieć połączeń, podziemny organizm czuwający nad wszystkim, co widoczne i niewidoczne. Drzewa porozumiewają się w ciszy, są cierpliwe, bez szmeru znoszą susze i zalania, przywdziewają płaszcz ochronny, drzemią przyczajone pod pokrywą ziemi, by w końcu się wychylić.

Wystawa Korzenie sięgają głębiej to wielowymiarowa eksploracja tematu wspólnot, także ich związków z miejscem pochodzenia czy zamieszkania. Cała materia, z którą pracuje artystka – tkaniny towarzyszące domowym rytuałom, używane ubrania rodziny i przyjaciół, włóczki i nici jako główny nośnik treści instalacji i obiektów – symbolizuje zarówno biologiczne, jak i kulturowe połączenia z przeszłością i teraźniejszością. Metafora tożsamości zakorzenionej w przeszłości rozwija się w kontekście współczesnych doświadczeń i relacji.

Tytułowa kompozycja zwraca uwagę na to, jak korzenie warunkują nasze miejsce w świecie – jak łączą się w jeden organizm, jak te delikatne więzy są kształtowane i przekształcane przez nasze interakcje z innymi. Korzenie, domy, „ogrody” oraz pozostałe detale – te ukryte „pod ziemią”, ale i te widoczne na powierzchni – są zarówno dosłownym, jak i symbolicznym wyrazem zależności pomiędzy jednostką a wspólnotą. Poprzez swoje prace artystka stawia pytania o to, jakie więzy i w jaki sposób łączą nas z innymi ludźmi i miejscami, jak doświadczenie, trauma, radość, a zwłaszcza codzienność, ukierunkowują nasze zachowania i wybór miejsca w rzeczywistości.

Wspólnotowość warunkowana często pochodzeniem, wprowadza również wątek związanych z nim komplikacji. Korzenie, choć ukryte w ziemi, są narażone na zmienne warunki i wpływy zewnętrzne. W podobny sposób, nasze pochodzenie kształtuje nasze postrzeganie siebie, ale również wystawia nas na różnorodne wyzwania i konflikty. Wspólnota to złożony organizm, w którym każda jednostka jest ważna i stanowi część większej całości, a korzenie symbolizują połączenia między członkami tej społeczności. Te więzi mogą być zarówno widzialne, jak i ukryte, podobnie jak supły korzeni drzewa, które rozprzestrzeniają się pod ziemią.

Wystawa dotyka także aspektu napięcia i dialogu pomiędzy miejscem zamieszkania, miejscem pochodzenia a świadomością własnych wyborów. Związek z miejscem często niesie ze sobą silne emocje i wspomnienia, które mogą wpływać na nasze poczucie przynależności. Zmiana miejsca wiąże się z koniecznością adaptacji i integracji, co może prowadzić do konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych. Sylwia Jakubowska, poprzez metaforę ukazuje, jak jednostka „rozciąga się” i adaptuje do nowych warunków, zachowując jednocześnie swoją integralność. Związki są dynamiczne i ciągle się zmieniają, z uważnością na nowe konteksty i warunki. Sam proces tworzenia był nierozerwalnie powiązany z refleksją nad tymi wątkami.

Prace wykonane zostały głównie z materii na co dzień towarzyszących człowiekowi, przy pomocy tradycyjnych technik. Artystka odwołuje się do tradycji kobiecych rękodzieł, podkreślając rolę kobiet w przekazywaniu kultury i tradycji, w tworzeniu wspólnot. Jednocześnie wskazuje na potrzebę samotności i bycia w kontakcie ze sobą samym w procesie tworzenia. Szycie, splatanie, dzierganie na szydełku, klejenie… – ten monotonny i długotrwały, niemal medytacyjny proces towarzyszący powstawaniu prac i wystawy, wymusza refleksję nad naszymi wyborami w kontekście relacji i miejsca we wspólnocie, tej większej – globalnej i w tych mniejszych – lokalnej czy rodzinie.

Prof. ASP dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik urodziła się w 1974 w Lublinie, od wielu lat mieszka i pracuje w Gdańsku. W latach 1996–2001 studiowała na Wydziale Rzeźby ASP w Gdańsku, dyplom w 2001 w Pracowni Rzeźby profesora Stanisława Radwańskiego. W 2010 roku obroniła doktorat: Potrzeba Mistrza. Obecnie prowadzi Pracownię Podstaw Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, tkaniną i rysunkiem.

Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy.

Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Patronat medialny: Polskie Radio PiK, Artinfo.pl